ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
2. ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ต้นไม้รับประกัน 3 เดือน

*ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการขนส่งหรือการปลูกของทางร้าน

Powered by MakeWebEasy.com